Niesamowite pory roku, życie i kultura

Best of Japan

Privacy Policy

Data wejścia w życie: sierpień 13, 2018

Prowadzę stronę internetową https://japan77.net/ (zwaną dalej „Usługą”).

Ta strona informuje o moich zasadach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych podczas korzystania z naszej Usługi oraz o wyborach, które z nimi skojarzyłeś.

Wykorzystam twoje dane do świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z tej usługi, zgadzasz się na zbieranie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszymi zasadami. O ile nie określono inaczej w niniejszej Polityce prywatności, warunki użyte w niniejszej Polityce prywatności mają takie samo znaczenie jak w I i Warunkach, dostępne na stronie https://japan77.net/

Definicje

 • Service: Serwis jest witryną https://japan77.net/ obsługiwaną przez Bon KUROSAWA.
 • Dane osobiste: Dane osobowe oznaczają dane dotyczące żyjącej osoby, które można zidentyfikować na podstawie tych danych (lub z tych i innych informacji będących w naszym posiadaniu lub mogących wejść w nasze posiadanie).
 • Dane użytkowania: Dane dotyczące użytkowania to dane zbierane automatycznie, wygenerowane przez korzystanie z Usługi lub z samej infrastruktury Usługi (na przykład czas trwania wizyty na stronie).
 • Cookies: Pliki cookie to niewielkie pliki przechowywane na Twoim urządzeniu (komputerze lub urządzeniu mobilnym).
 • Kontroler danych: Administrator danych oznacza osobę fizyczną lub prawną, która (samodzielnie lub wspólnie lub wspólnie z innymi osobami) określa cele i sposób przetwarzania lub przetwarzania jakichkolwiek danych osobowych. Do celów niniejszej Polityki prywatności , jesteśmy administratorem danych osobowych.
 • Przetwarzacze danych (lub dostawcy usług): Podmiot przetwarzający dane (lub dostawca usług) oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu administratora danych. Możemy korzystać z usług różnych usługodawców w celu bardziej skutecznego przetwarzania danych.
 • Temat danych (lub użytkownik)Podmiotem danych jest każda żywa osoba, która korzysta z naszej Usługi i jest przedmiotem Danych Osobowych.

Zbieranie i wykorzystywanie informacji

Zbieram kilka różnych rodzajów informacji dla różnych celów, aby zapewnić i ulepszyć naszą Usługę.

Rodzaje zbieranych danych

Dane osobowe

Podczas korzystania z mojej Usługi mogę poprosić Cię o podanie pewnych danych osobowych, które mogą być wykorzystane do skontaktowania się z Tobą lub identyfikacji („Dane osobowe”). Dane osobowe mogą obejmować między innymi:

 • adres e-mail
 • Imię i nazwisko
 • Telefon
 • Pliki cookie i dane dotyczące użytkowania

Mogę wykorzystywać Twoje Dane Osobowe do kontaktowania się z Tobą za pomocą biuletynów, materiałów marketingowych lub promocyjnych i innych informacji, które mogą Cię zainteresować. Możesz zrezygnować z otrzymywania ode mnie lub wszystkich tych wiadomości, kontaktując się ze mną.

Dane użytkowania

Mogę również zbierać informacje o sposobie uzyskiwania dostępu do Usługi i korzystania z niej („Dane użytkowania”). Te dane dotyczące użytkowania mogą zawierać informacje, takie jak adres protokołu internetowego komputera (np. Adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszego Serwisu, które odwiedzasz, czas i datę wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikatowe identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Śledzenie i pliki cookie

Używam plików cookie i podobnych technologii śledzenia do śledzenia aktywności w naszym Serwisie i przechowujemy pewne informacje.

Pliki cookie to pliki zawierające niewielką ilość danych, które mogą zawierać anonimowy unikatowy identyfikator. Pliki cookie są wysyłane do przeglądarki ze strony internetowej i przechowywane na urządzeniu. Wykorzystywane są również inne technologie śledzenia, takie jak beacony, znaczniki i skrypty do zbierania i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania naszej Usługi.

Możesz poinstruować przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak nie akceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części mojej Usługi.

Przykłady plików cookie, których używam:

 • Pliki cookie sesji. Używam Sesyjnych plików cookie do obsługi mojej Usługi.
 • Pliki cookie preferencji. Korzystam z preferencyjnych plików cookie, aby zapamiętać twoje preferencje i różne ustawienia.
 • Pliki cookie bezpieczeństwa. Używam bezpieczeństwa plików cookie do celów bezpieczeństwa.
 • Cookies reklamowe. Pliki cookie reklam służą do wyświetlania reklam, które mogą być istotne dla Ciebie i Twoich zainteresowań.

Wykorzystanie danych

Best of Japan wykorzystuje zebrane dane do różnych celów:

 • Aby zapewnić i utrzymać moją usługę
 • Aby powiadomić Cię o zmianach w mojej usłudze
 • Aby umożliwić ci uczestnictwo w interaktywnych funkcjach mojej Usługi, kiedy zdecydujesz się to zrobić
 • Aby zapewnić obsługę klienta
 • Aby zebrać analizy lub cenne informacje, aby ulepszyć moją usługę
 • Aby monitorować korzystanie z mojej Usługi
 • Wykrywanie, zapobieganie i rozwiązywanie problemów technicznych
 • Aby dostarczyć Ci wiadomości, oferty specjalne i ogólne informacje o innych towarach, usługach i wydarzeniach, które oferuję, podobne do tych, które już kupiłeś lub o które zapytałeś, chyba że zdecydujesz się nie otrzymywać takich informacji

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w ramach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR)

Jeśli jesteś z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),  Best of Japan podstawa prawna do gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych opisanych w niniejszej Polityce prywatności zależy od gromadzonych danych osobowych i konkretnego kontekstu, w którym je zbieram.

Best of Japan może przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ:

 • Muszę zawrzeć z tobą umowę
 • Pozwoliłeś mi na to
 • Przetwarzanie leży w moim uzasadnionym interesie i nie jest nadrzędne w stosunku do twoich praw
 • Aby zachować zgodność z prawem

Przechowywanie danych

Best of Japan będzie przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Będę przechowywać i wykorzystywać Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia moich obowiązków prawnych (na przykład, jeśli będę zobowiązany do zachowania twoich danych w celu przestrzegania obowiązujących przepisów), rozstrzygania sporów i egzekwowania moich umów prawnych i zasad.

Best of Japan zachowa również Dane o użytkowaniu do celów analizy wewnętrznej. Dane o użytkowaniu są na ogół przechowywane przez krótszy okres, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane w celu zwiększenia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności mojej Usługi lub jestem prawnie zobowiązany do przechowywania tych danych przez dłuższy okres.

Transfer danych

Twoje dane osobowe, w tym dane osobowe, mogą być przesyłane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza państwem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, gdzie prawa dotyczące ochrony danych mogą różnić się od praw obowiązujących w Twojej jurysdykcji.

Jeśli użytkownik znajduje się poza Japonią i zdecyduje się przekazać mi informacje, proszę pamiętać, że przesyłam dane, w tym Dane osobowe, do Japonii i tam je przetwarzam.

Twoja zgoda na niniejszą Politykę prywatności, po której następuje przekazanie takich informacji, oznacza zgodę na to przeniesienie.

Best of Japan podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że Twoje dane są traktowane w sposób bezpieczny i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, a żadne dane osobowe nie zostaną przekazane organizacji ani krajowi, chyba że zostaną zapewnione odpowiednie środki kontroli, w tym bezpieczeństwo Twojego dane i inne dane osobowe.

Ujawnianie danych

Transakcja firm

If Best of Japan bierze udział w fuzji, przejęciu lub sprzedaży aktywów, dane osobowe mogą być przekazywane. Prześlemy powiadomienie, zanim Twoje dane osobowe zostaną przesłane i będą podlegać innej polityce prywatności.

Ujawnienie w celu egzekwowania prawa

W pewnych okolicznościach, Best of Japan może być zobowiązany do ujawnienia Twoich danych osobowych, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na ważne żądania władz publicznych (np. sądu lub agencji rządowej).

Wymagania prawne

Best of Japan może ujawnić dane osobowe w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne w celu:

 • Aby spełnić prawne zobowiązanie
 • Aby chronić i bronić praw lub własności Best of Japan
 • Aby zapobiec lub zbadać ewentualne wykroczenia w związku z Usługą
 • W celu ochrony osobistego bezpieczeństwa użytkowników Serwisu lub społeczeństwa
 • Aby chronić przed odpowiedzialnością prawną

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla mnie ważne, ale pamiętaj, że żadna metoda transmisji przez Internet lub metoda elektronicznego przechowywania nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staram się wykorzystywać komercyjnie akceptowalne środki w celu ochrony Twoich danych osobowych, nie mogę zagwarantować ich absolutnego bezpieczeństwa.

Nasze zasady dotyczące sygnałów „Nie śledź” na mocy California Online Protection Act (CalOPPA)

Nie obsługuję funkcji Nie śledź („DNT”). Nie śledź to preferencja, którą możesz ustawić w przeglądarce internetowej, aby informować strony internetowe, że nie chcesz być śledzony.

Możesz włączyć lub wyłączyć funkcję Nie śledź, odwiedzając stronę Preferencje lub Ustawienia w przeglądarce internetowej.

Twoje prawa do ochrony danych na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR)

Jeśli jesteś rezydentem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), masz określone prawa do ochrony danych. Best of Japan ma na celu podjęcie uzasadnionych kroków, aby umożliwić Ci poprawienie, zmianę, usunięcie lub ograniczenie wykorzystania Twoich danych osobowych.

Jeśli chcesz być informowany o tym, jakie Dane Osobowe przechowuję na Twój temat i jeśli chcesz je usunąć z naszych systemów, skontaktuj się ze mną.

W pewnych okolicznościach masz następujące prawa do ochrony danych:

 • Prawo dostępu, aktualizacji lub usunięcia informacji, które posiadamy na Państwa temat. Gdy tylko jest to możliwe, możesz uzyskać dostęp, aktualizować lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych bezpośrednio w sekcji ustawień konta. Jeśli nie możesz wykonać tych czynności samodzielnie, skontaktuj się ze mną, aby Ci pomóc.
 • Prawo do sprostowania. Masz prawo do poprawienia swoich danych, jeśli informacje te są niedokładne lub niekompletne.
 • Prawo do sprzeciwu. Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych.
 • Prawo ograniczenia. Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania twoich danych osobowych.
 • Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo otrzymać kopię informacji, które mam na twój temat, w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu maszynowego i powszechnie używanym formacie.
 • Prawo do wycofania zgody. Masz również prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie Best of Japan polegał na Twojej zgodzie na przetwarzanie twoich danych osobowych.

Pamiętaj, że mogę poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości przed udzieleniem odpowiedzi na takie prośby.

Masz prawo złożyć skargę do organu ochrony danych na moje gromadzenie i wykorzystywanie twoich danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym organem ochrony danych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Usługodawcy

Mogę zatrudniać firmy zewnętrzne i osoby prywatne w celu usprawnienia naszej Usługi („Usługodawcy”), świadczenia Usługi w moim imieniu, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomocy w analizie korzystania z mojej Usługi.

Te strony trzecie mają dostęp do Twoich danych osobowych wyłącznie w celu wykonywania tych zadań w moim imieniu i są zobowiązane do nieujawniania ani wykorzystywania ich w żadnym innym celu.

analityka

Mogę korzystać z usługodawców zewnętrznych w celu monitorowania i analizy korzystania z mojej Usługi.

 • Google Analytics: Google Analytics to usługa analizy sieci oferowana przez Google, która śledzi i raportuje ruch w witrynie. Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i monitorowania korzystania z mojej Usługi. Te dane są udostępniane innym usługom Google. Google może wykorzystywać zebrane dane do kontekstualizowania i personalizowania reklam własnej sieci reklamowej. Możesz zrezygnować z udostępniania swojej aktywności w Serwisie Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Dodatek zapobiega udostępnianiu przez Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js i dc.js) informacji o aktywności odwiedzin Google Analytics. Więcej informacji na temat praktyk ochrony prywatności Google można znaleźć w witrynie Google Privacy & Terms strona: https://policies.google.com/privacy?hl=en

reklama

Mogę korzystać z usługodawców zewnętrznych w celu wyświetlania reklam, aby pomóc w utrzymaniu i utrzymaniu mojej Usługi.

 • Pliki cookie Google AdSense i DoubleClick: Google, jako zewnętrzny dostawca, wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam w mojej Usłudze. Wykorzystanie pliku cookie DoubleClick przez Google pozwala mu i jego partnerom wyświetlać reklamy moim użytkownikom na podstawie ich wizyty w mojej usłudze lub innych witrynach internetowych. Możesz zrezygnować z używania pliku cookie DoubleClick do reklam opartych na zainteresowaniach, odwiedzając stronę Strona internetowa ustawień Google Ads: http://www.google.com/ads/preferences/

Linki do innych stron

Moja usługa może zawierać linki do innych stron, które nie są przeze mnie obsługiwane. Jeśli klikniesz link strony trzeciej, nastąpi przekierowanie do strony tej strony trzeciej. Radzę zapoznać się z Polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Nie mam kontroli i nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki stron lub usług stron trzecich.

Bezpieczeństwo dzieci

Moja usługa nie obejmuje osób poniżej 18 roku życia („Dzieci”).

Nie zbieram świadomie danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko przekazało mi dane osobowe, skontaktuj się ze mną. Jeśli dowiem się, że zebrałem Dane osobowe od dzieci bez weryfikacji zgody rodziców, podejmę kroki w celu usunięcia tych informacji z moich serwerów.

Zmiany w tej polityce prywatności

Od czasu do czasu mogę aktualizować swoją Politykę prywatności. Powiadomię cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.

Powiadomię Cię e-mailem i / lub wyraźnym powiadomieniem o mojej usłudze, zanim zmiana zacznie obowiązywać, i zaktualizuję „datę wejścia w życie” u góry niniejszej Polityki prywatności.

Zaleca się okresowe zapoznawanie się z niniejszą Polityką prywatności w przypadku jakichkolwiek zmian. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności obowiązują, gdy są zamieszczane na tej stronie.

Skontaktuj się ze mną

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się ze mną:

 • Odwiedzając tę ​​stronę w naszej witrynie: https://japan77.net/contact/

2018-08-13

Prawa autorskie © Best of Japan , 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone.